Χωματουργικές Εργασίες

Αναλαμβάνουμε παντός είδους χωματουργικές εργασίες.

Έργα Οδοποιίας

Ασφαλτικά έργα και έργα οδοποιίας.

Κάδοι Ανακύκλωσης

Ενοικιάζουμε κάδους ανακύκλωσης και συλλεκτήρες μπαζών.

Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρία
Σάββας Κρατημένος Α.Ε.


Η εταιρία μας

δραστηριοποιείται στο χώρο των χωματουργικών και τεχνικών εργασιών από το 1979. Η πολυετής πείρα και η τεχνογνωσία μας εγγυάται την άριστη εκτέλεση των εργασιών όπου αναλαμβάνουμε. Διαθέτουμε μηχανήματα τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγάλο εύρος εργασιών καθώς και εργατικό δυναμικό με εμπειρία και εξειδίκευση.


button Οικονομικά στοιχεία εταιρείας 2013